Welkom op de website van mijn praktijk. De Praktijk voor Psychologie & Psychotherapie is een solopraktijk die deel uitmaakt van het Medisch Centrum Elisabeth.
De praktijk  is gehuisvest in een gerenoveerde vleugel van het voormalige Elisabeth Ziekenhuis.

U kunt bij mij terecht voor:

  • kortdurende klacht – en oplossingsgerichte psychologische behandelingen
  • langer durende, inzicht-vergrotende psychotherapeutische behandelingen

Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch en psychodynamisch referentiekader, daarbij gebruikmakend van verscheidene methodieken en technieken. E-Health kan deel uit maken van de behandeling.

Ik ben vooral gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen met:

  • angst- en paniekklachten, fobieën,
  • traumata en/of depressieve klachten
  • psychosomatische problematiek
  • identiteitsproblematiek
  • burn-out, stressklachten
  • persoonlijkheidsproblematiek

Helaas is er voor onbepaalde tijd een patiëntenstop noodzakelijk vanwege een te lange wachttijd.
Onderstaande informatie over aanmelding en wachttijd is gedurende deze periode niet van toepassing.


Aanmelding: U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden en er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
Een huisartsenverwijzing is noodzakelijk voor het kunnen starten van een traject.

Wachttijd: De wachttijd is op dit moment langer dan 12 weken ongeacht de zorgverzekeraar of de diagnose. Na de intake start direct de behandeling, er is dus daarna geen extra wachttijd meer.

Wettelijke bepaling:
“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling elders.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).”

In de dagelijkse praktijk streef ik uiteraard naar een zo kort mogelijke wachttijd. Als u een voorkeur heeft voor mijn praktijk bent u niet verplicht om contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

 

Over de praktijk