Verwijzing
Voor de behandeling bij de praktijk is een altijd verwijsbrief van de huisarts of van een medisch specialist noodzakelijk. Zij verwijzen voor Basis-GGZ of voor specialistische GGZ.
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract om Basis-GGZ en specialistische GGZ te kunnen declareren.
De tarieven van de behandeling zijn per verzekeraar verschillend. Indien u hierover meer wilt weten, kunt u de tarieftabel van uw verzekeraar bij mij opvragen.

Eigen risico
Uw zorgverzekeraar zal het eigen risico met uw verrekenen. Raadpleeg vooraf uw zorgpolis zodat u weet met welk bedrag voor het eigen risico u rekening moet houden en welke vergoedingen en voorwaarden de zorgverzekeraar hanteert.
Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al (deels) heeft betaald.

Het Zorgprestatiemodel
Sinds 1 januari 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg anders gefinancierd, namelijk met het Zorgprestatiemodel. Nog steeds is de psychologische zorg verzekerd vanuit de basisverzekering, maar deze nieuwe financiering heeft mogelijk wel invloed op het betalen van uw eigen risico.

Door de invoering van het Zorgprestatiemodel wordt door de praktijk nu maandelijks een factuur naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar zal aan de hand van deze facturen de bijdrage voor het eigen risico verrekenen.
U ontvangt hierdoor ook sneller een overzicht van de facturen. Hierop zijn alle consulten met datum en tijd inzichtelijk gemaakt. De praktijk werkt volgens het principe ‘planning is realisatie’, een consult duurt gemiddeld 45 minuten. Indien er sterk afgeweken wordt van deze planning (15 minuten) dan wordt het consult dusdanig geregistreerd dat een juiste factuur verzonden wordt.

Wilt u meer weten over het Zorgprestatiemodel? Klik hier voor een kort filmpje of lees de  Folder Zorgprestatiemodel

Privacy ten opzichte van Zorgverzekeraars
Het kan zijn dat u niet wilt dat alle gegevens die op een factuur staan bij de zorgverzekeraar bekend worden. Dan kunt u bezwaar maken dat een vermelding van de diagnose (DSM-classificatie) en het zorgvraagtype op de factuur terecht komen. Hiervoor kunnen we bij de start van het traject een privacyverklaring opstellen en tekenen, zodat uw traject op een andere manier gefactureerd wordt.

Annulering van een consult
Mocht u verhinderd zijn om een afspraak na te komen dan kunt u dit consult 24 uur van te voren annuleren zonder financiële consequenties. Voor een afspraak op een maandag graag uiterlijk op vrijdag annuleren. Bij annulering op de dag zelf óf in het weekend of bij afwezigheid zonder annulering kunnen de kosten van het consult volledig aan u in rekening gebracht worden.

 

Bereikbaarheid en route