P.J.W. Hakkaart, klinisch psycholoog – psychotherapeut

Sinds 1 juli 2003 ben ik met mijn “Praktijk voor Psychologie & Psychotherapie” gehuisvest in een gerenoveerde vleugel van het voormalige Elisabeth Ziekenhuis.
Voordat ik mijn eigen praktijk heb opgericht, was ik jarenlang als psycholoog werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, te weten in de psychiatrie, in de verslavingszorg en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ik ben binnen de wet BIG geregistreerd als GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog), klinisch psycholoog (specialisme van de GZ-psycholoog) en psychotherapeut.

Verder ben ik lid van verschillende beroepsverenigingen:
– Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl
– Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) www.psychotherapie.nl
– Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) www.lvvp.info

BIG registratie GZ-psycholoog/Klinisch psycholoog: 39047700025

BIG registratie Psychotherapeut: 59047700016

AGB- code van de praktijk: 94004175

AGB-code als behandelaar: 94001311

KvK: 37152458

Kwaliteit
De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut GGZ opgesteld. U kunt dit via deze link lezen: Kwaliteitsstatuut GGZ 2022

Het privacy statement kunt u hier lezen.

Tevredenheid
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent met mij, mijn behandeling of bejegening. Het liefst bespreekt u dat natuurlijk als eerste met mij.
Mocht dit niet mogelijk zijn voor u of wij komen er in het gesprek niet met elkaar uit, dan kunt u zich wenden tot een klachtenfunctionaris van de LVVP, de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten.
Deze zijn bereikbaar per mail  via LVVP@klachtencompany.nl,  per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.
Bij voorkeur sturen cliënten het klachtenformulier per mail aan Klacht &Company. U kunt ook gebruik maken van het Klachtenportaal Zorg 

 

 

Kosten en vergoedingen